U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contact

 

 


Voorzitters:
Maja Kursten
Tel. 06-135 21 246
Marieke Berkvens
Tel. 06-237 64 208
Email voorzitters@jvw-somereneind.nl

Penningmeester:
Helga Span
Tel. 06-410 19 013
Email penningmeester@jvw-somereneind.nl

Agenda

           

 

 

 

 

Privacy Beleid:

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Jeugdvakantiewerk Someren-Eind, gevestigd in Someren-eind, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Jeugdvakantiewerk Someren-Eind verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en /of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Groep, School

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Jeugdvakantiewerk Someren-Eind  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

gegevens over onder andere allergieën, ziektes, diagnoses en medicatie     

◾gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 Jeugdvakantiewerk Someren-Eind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen       voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Spelgroepen en vrijwilligers te kunnen indelen

Werven van deelnemers en vrijwilligers

 

Beeldmateriaal:

Jeugdvakantiewerk Someren-Eind legt in veel gevallen beeldmateriaal vast van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van JVW en als herinnering. Deze worden dan ook geplaatst op www.jvw-somereneind.nl en op facebook. Op het inschrijfformulier wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende kind. Deze toestemming is altijd in te trekken.

Hoe gaat jvw Someren-Eind met persoonsgegevens om:

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Daarbij worden passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

Wie kan er bij de persoonsgegevens:

Leden van het bestuur kunnen bij de gegevens en kunnen ook wijzigingen doorvoeren. 

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard:

Jeugdvakantiewerk Someren-Eind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 3 jaar als bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeugdvakantiewerk Someren-Eind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het volgende mailadres:  voorzitters@jvw-somereneind.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Jeugdvakantiewerk Someren-Eind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Jeugdvakantiewerk Someren-Eind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail: voorzitters@jvw-somereneind.nl